ØJEBLIKSASTROLOGIENS GRUNDREGLER
Teksten indeholder planetsymboler, så hvis du ikke allerede har downloaded/installeret fontene, vil du i stedet for symbolerne kun se bogstaver. Her skal stå s for solen og ikke blot et s.


Ó Johan Hjelmborg & Louise Kirsebom

Situationen i sig selv udgør øjeblikshoroskopet
- som et flerdimensionelt tarotkort

Et øjeblikshoroskop falder under en eller flere af disse kategorier:

  1. Spørgsmålshoroskop.
  2. Der stilles et klart formuleret spørgsmål, som dermed definerer mandatet.

  3. Konsultationshoroskop.
  4. Personen ønsker at høre om sig selv og sit liv. Evt. spørgsmål stilles undervejs.

  5. Elektionshoroskop.

Der ønskes et "start-horoskop" for et eller andet forehavende.

1)

Spørgsmålets "gyldighed" skal kontrolleres! Det skal fremgå af horoskopet på en overbevisende måde. Hvis det er "ugyldigt", er der altid en dybereliggende grund – måske blev spørgsmålet "forkert stillet". Gå forsigtigt og psykologisk til værks. Hvis horoskopet fremhæver et andet tema, kan man med fordel spørge ind til det og i givet fald "omformulere" spørgsmålet.

Vurder mandatet nøje!

Som oftest fortæller horoskopet en større historie, og man må afgøre med sig selv, hvor langt man vil afvige fra mandatet. Det kan som regel også tolkes, som var det et konsultationshoroskop.

2)

Dette horoskop kan på een gang tydes som et radix og som en aktualitetsbeskrivelse. Horoskopet for det første møde mellem astrolog og klient er så vigtigt, at man ved senere konsultationer bør gribe tilbage til det. De efterfølgende horoskoper kan udmærket tolkes separat, men de fortæller tillige om udviklingsstadier siden det første møde.

Der er altid flere kombinationer fra radix, som går igen i konsultationshoroskopet (tegn- og husplaceringer, aspekter), og således fremhæves de vigtige dele af radix.

Er man i tvivl om betydningen af progressionerne fra fødselshoroskopet, vil øjeblikshoroskopet vise, hvad der skal snakkes om.
Konsultationshoroskopet svarer til de indiske palmeblade.

3)

Horoskopet skal svare til det, der ønskes - men man må altid acceptere et par kompromis'er. Det er vigtigere at undgå de vanskelige konstellationer end at opsøge de gunstige. En eller flere planeter hersker over temaet, og de skal placeres bedst muligt i overensstemmelse med ens ønsker.

Pas på med planeter tæt på hovedakserne, de "overtager føringen".

Vær ydmyg og beskeden - vi kan måske sætte sejlene, når vinden blæser, men vi kan ikke "bestemme over vejret"!

Om tolkningen skal ske på et konkret, psykologisk eller spirituelt plan, afhænger af situationen og astrologens formåen. Begrænsningerne ligger i astrologen.

 

HJÆLP TIL TYDNINGEN AF ØJEBLIKSHOROSKOPET

Øjeblikshoroskopet er ikke et fastfrossent billede, sådan som mange opfatter et fødselshoroskop. Vi har at gøre med forløb i tid.

Når hovedakserne bevæger sig "fremad" gennem tegnene, bevæger planeterne "baglæns" gennem husene. En planet i fx. 9. Hus er netop "faldet" væk fra 10. (primær bevægelse, jordens rotation).

Akserne aspekterer planeterne - ikke omvendt!
Planeterne skifter tegn og retning og danner aspekter indbyrdes, de repræsenterer personer og genstande.

Aspekterne er enten applikative (fremtid), separative (fortid) eller eksakte (akut). Denne vurdering gælder for specifikke tidsrelaterede spørgsmål (mandat!).

Planeterne aspekterer altid hinanden fra tegn til tegn, uanset orbis! Kan tolkes som planeternes "tilstande".

Planeter/akser i begyndelsen af et tegn betyder: "For kort tid siden opstod der en ny situation ..."
I slutningen af et tegn: Du er ved at afrunde/afslutte noget..."

De klassiske regler for "not radical" (kan/bør ikke tydes) kan man, efter vores erfaring, se bort fra. Ex: Asc. too early eller too late, S5 i 1. el. 7.

Ethvert horoskop kan tydes! Man skal blot holde sig til det, horoskopet siger!

Kun de 7 "gamle" planeter kan være herskere over huse/personer!

De tre yderplaneter repræsenterer undtagelsestilstande, kvaliteter og temaer.

Ascendanten: Overordnet tema (tegn + eksakte aspekter)
Asc.-hersker: Personen selv
Månen: Personens sindstilstand og forestillinger
Planet på hovedakse: Akut, påtrængende situation
Eksakte aspekter: Dybtgribende temaer/omstændigheder
Stellium: Vigtigt tyngdepunkt
MC: Overhængende, forestående opgave

Vær opmærksom på, om planeter eller akser befinder sig i den/de grader, hvor de sidste formørkelser fandt sted!

Ascendanten holder alle trådene i hånden; en generel tydning af tegnet beskriver omstændighederne, og ofte vil den astrologiske typologi gælde for personen. Klienten befinder sig i ascendantens tilstand og må få det bedste ud af situationen. Man kan råde klienten til at udtrykke ascendantkvaliteten positivt. Tro ikke, at det "ville være bedre" for klienten at handle eller opføre sig, som om ascendanten lå i et andet tegn!

Ascendantherskeren "er" personen; man kan tyde bogstaveligt og detaljeret! Vi er alle omgivet af personer, dvs. familie, venner, partner, naboer, kolleger etc. Klienten befinder sig i et sådant netværk. Spørgsmål vedrører oftest andre mennesker - og de vil være repræsenteret af en eller flere planeter. Kontroller at planeten konkret beskriver den pågældende person.

Månen har med sindstilstandene at gøre. Den har efter vores erfaring sjældent afgørende betydning for en sags udfald, selv om traditionen hævder det modsatte. Men den beskriver udmærket klientens subjektive opfattelse af situationen.

Asc.-herskeren og planeter ved hovedakserne er til gengæld særdeles kontante!

Kontrolspørgsmål: For at være sikker i sin person/planet-identifikation er det nyttigt at stille præcise kontrolspørgsmål. Disse spørgsmål kan dreje sig om fænomener, fx en persons arbejde, udseende, helbredstilstand, boligforhold – alt efter planetens tilstand. Man kan også kontrollere på tiden, fx den pågældende planets tegn- eller retningsskift (som transit, tjek ephemeriden) eller aspekter. "Er person X flyttet, eller har h/h skiftet arbejdsplads på det og det tidspunkt" (fx tegnskift). "Har der siden x-y-z været tale om tilbageskridt…" (5). Det er lettere at finde signifikatorerne på denne måde end at zig-zagge sig gennem huse og evt. afledninger.

Ofte vil klienten allerede ved sin beskrivelse af personen levere informationerne, således at det ikke er nødvendigt at stille kontrolspørgsmål.

Tydningen sker på flere niveauer:

  1. Personlighedsbeskrivelse: "Du er en sådan og sådan person…"
  2. Omstændighedsbeskrivelse: " Du befinder dig i en sådan og sådan situation…"
  3. Rådgivning: " Det kunne måske være gunstigt, at…", "Hvad kunne den dybere mening være bag…"

Horoskopet er altid større end astrologen

home menu